Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tìm Kiếm

Từ Khóa
Thể Loại Văn Bản
Đơn Vị Ban Hành
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Văn bản pháp quy, hành chính (10 văn bản)

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 13/2004 về KTXH 6 tháng cuối năm09/11/2006kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 13/2004 về KTXH 6 tháng cuối nămFile đính kèm:nq-13.doc
2kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 14/2004 về BS dự toán năm 200409/11/2006​kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 14/2004 về BS dự toán năm 2004 File đính kèm​:nq-14.DOC
3kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 15/2004 về thu phí BVMT 09/11/2006​kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 15/2004 về thu phí BVMT  File đính kèm​:nq-15.DOC
4kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 16/2004 về phát hành trái phiếu09/11/2006​kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 16/2004 về phát hành trái phiếu. File đính kèm​: nq-16.DOC
5kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 17/2004 về điều chỉnh KHĐT và giao chỉ tiêu từ nguồn thưởng09/11/2006​kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 17/2004 về điều chỉnh KHĐT và giao chỉ tiêu từ nguồn thưởng  File đính kèm​:nq-17 new.doc
6kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 18/2004 về Chương trình họat động tòan khóa VII09/11/2006kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 18/2004 về Chương trình họat động tòan khóa VIIFile đính kèm:nq-18 new.doc
7kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 19/2004 về tiếp tục thực hiện các NQ chuyên đề của HĐND Khóa V, Khóa VI09/11/2006​kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 19/2004 về tiếp tục thực hiện các NQ chuyên đề của HĐND Khóa V, Khóa VI  File đính kèm​:nq-19.DOC
8kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 20/2004 về chấm dứt hiệu lực các NQ HĐND Khóa V, khóa VI09/11/2006​kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 20/2004 về chấm dứt hiệu lực các NQ HĐND Khóa V, khóa VI ​File đính kèm​: nq-20 new.DOC
9kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 21/2004 về tiếp tục thực hiện NQ 49/2003 HĐND09/11/2006kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 21/2004 về tiếp tục thực hiện NQ 49/2003 HĐND File đính kèm:nq-21.doc    TO-TRINH.pdf
10kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 22/2004 về ban hành quy chế tạm thời09/11/2006​kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 22/2004 về ban hành quy chế tạm thời File đính kèm​:nq-22 new.doc