Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tìm Kiếm

Từ Khóa
Thể Loại Văn Bản
Đơn Vị Ban Hành
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Văn bản pháp quy, hành chính (25 văn bản)

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1(01) Nghị quyết 68/NQ-HĐND06/12/2012​Về chương trình hoạt động và​ chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2013.
2(02) Nghị Quyết 67/NQ-HĐND06/12/2012Về chương trình​ xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2013.
3(03) Nghị quyết 66/2012/NQ-HĐND06/12/2012 về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai​
4(04) Nghị quyết 65/2012/NQ-HĐND06/12/2012Về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi ​phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào nag6n sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
5(05) Nghị quyết 64/2012/NQ-HĐND06/12/2012về việc vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng-an ninh trên địa bàn tình Đồng Nai​
6(06) Nghị quyết 63/2012/NQ-HĐND06/12/2012Về việc đặt, đổi tên đường và công trình công cộng tại thành phố Biên Hòa (giai đoạn 2)​
7(07) Nghị quyết 62/2012/NQ-HĐND06/12/2012 Quy iịnh mức hỗ trợ chi phí ho5v tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang học hệ đại học, cao đẳng chính quy rừ năm học 2012-2013 đến năm học 2015-2016​
8(08) Nghị quyết 61/2012/NQ-HĐND06/12/2012 Về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục​ đại học, giáo dục nghề nghị công lập thuộc tỉnh quản lý từ năm 2013-2014 đến năm học 2014-2015
9(09) Nghị quyết 60/2012/NQ-HĐND06/12/2012 Về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trong tỉnh Đồng Nai​
10(10) Nghị quyết 59/2012/NQ-HĐND06/12/2012Về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Đồng Nai​
11(11) Nghị quyết 58/2012/NQ-HĐND06/12/2012về chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động tỉnh, các huyện, thị xã Long Khánh​ và thành phố Biên Hòa
12(12) Nghị quyết 57/2012/NQ-HĐND06/12/2012Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 196/2010/NQ-HĐND ngày 19/12/2010​ của HĐND tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai giai đoạn năm 2011 đến năm 2020
13(13) Nghị quyết 56/2012/NQ-HĐND06/12/2012Về việc sửa đổi Nghị quyết số 15/2004/NQ-HĐND ngày 16/7/2004 ​của HĐND tỉnh về thông qua Đề án phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh thải sinh hoạt
14(14) Nghị quyết 55/2012/NQ-HĐND06/12/2012 Về việc quy định mức thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai​
15(15) Nghị quyết 54/2012/NQ-HĐND06/12/2012Về thông qua quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2020​
16(16) Nghị quyết 53/2012/NQ-HĐND06/12/2012​Về phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản bền vững đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020
17(17) Nghị quyết 52/2012/NQ-HĐND06/12/2012 Về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2013​
18(18) Nghị quyết 51/NQ-HĐND06/12/2012về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010 và phê chuẩn quyết toán ngân sách Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2011​
19(19) Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND06/12/2012 Về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội quốc phòng- an ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2013​
20(20) Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND06/12/2012Về xây dựng dự toàn ngân sách nhà nước trên địa bàn - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2013​
12