Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tìm Kiếm

Từ Khóa
Thể Loại Văn Bản
Đơn Vị Ban Hành
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Văn bản pháp quy, hành chính (18 văn bản)

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1(01) ​Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND06/07/2018​Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh. File đính kèm: np-123-2018-1.PDF
2(02) ​Nghị quyết số 122/NQ-HĐND06/07/2018​Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận Khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại IV File đính kèm: np-122-2018-1.PDF
3(03) ​Nghị quyết số 121/2018/NQ-HĐND06/07/2018​Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: np-121-2018-1.PDF
4(04) ​Nghị quyết số 120/2018/NQ-HĐND06/07/2018​Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thôi việc theo nguyện vọng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: NQ-120-2018-1.PDF
5(05) ​Nghị quyết số 119/2018/NQ-HĐND06/07/2018​Nghị quyết về quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: np-119-2018-1.PDF
6(06) ​Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND06/07/2018​Nghị quyết về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020 File đính kèm: np-118-2018-1.PDF
7(07) ​Nghị quyết số 117/2018/NQ-HĐND06/07/2018  ​Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: np-117-2018-1.PDF
8(08) ​Nghị quyết số 116/NQ-HĐND06/07/2018​Nghị quyết về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa Kỳ họp thứ 5 và Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021​ File đính kèm: np-116-2018-1.PDF
9(09) ​Nghị quyết số 115/2018/NQ-HĐND06/07/2018​Nghị quyết về sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 File đính kèm: np-115-2018-1.PDF
10(10) ​Nghị quyết số 114/2018/NQ-HĐND06/07/2018​Nghị quyết về quy định về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: np-114-2018-1.PDF
11(11) ​Nghị quyết số 113/2018/NQ-HĐND06/07/2018​Nghị quyết về việc bổ sung các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất lúa, dự án điều chỉnh vị trí năm 2018 tỉnh Đồng Nai File đính kèm: np-113-2018-1.PDF
12(12) ​Nghị quyết số 112/2018/NQ-HĐND06/07/2018​Nghị quyết về quy định phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công​ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai. File đính kèm: np-112-2018-1.PDF
13(13) ​Nghị quyết số 111/2018/NQ-HĐND06/07/2018​Nghị quyết về quy định thời gian giao dự toán ngân sách địa phương; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; biểu mẫu và thời gian gửi báo cáo tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. File đính kèm: np-111-2018-1.PDF
14(14) ​Nghị quyết số 110/NQ-HĐND06/07/2018​Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2018 (đợt 1) File đính kèm: np-110-2018-1.PDF
15(15) Nghị quyết số 109/NQ-HĐND06/07/2018​Nghị quyết về v​iệc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018. File đính kèm: np-109-2018-1.PDF
16(16) Nghị quyết số 108/NQ-HĐND06/07/2018​Nghị quyết bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018 của tỉnh Đồng Nai File đính kèm: np-108-2018-1.PDF
17(17) Nghị quyết số 107/NQ-HĐND04/07/2018​Nghị quyết về​ việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021 File đính kèm: np-107-2018-1.PDF
18(18) Nghị quyết số 106/NQ-HĐND04/07/2018​Nghị quyết về việc xác nhận kết quả​ miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2016-2021 File đính kèm: np-106-2018-1.PDF