Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tìm Kiếm

Từ Khóa
Thể Loại Văn Bản
Đơn Vị Ban Hành
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Văn bản pháp quy, hành chính (6 văn bản)

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 35/200509/11/2006​Bầu BSPCTUBT Đinh Quốc Thái kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 35/2005Bầu BSPCTUBT Đinh Quốc Thái File đính kèm​:nq35bs-pct.DOC ttpctthai.doc
2kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 36/2005, chấm dứt NQ 4209/11/2006kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 36/2005, chấm dứt NQ 42  File đính kèm:nqso-36 new.DOC
3kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 37/2005, chê độ dinh dưỡng VĐV09/11/2006Chế độ dinh dưỡng vận động viện, huấn luyện viênkỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 37/2005, chê độ dinh dưỡng VĐVChế độ dinh dưỡng vận động viện, huấn luyện viênFile đính kèm: ttchedodduong new.doc nq-37-cddd new.DOC
4kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 38/2005, chế độ công tác phí09/11/2006​Quy định chế độ công tác phíkỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 38/2005, chế độ công tác phí Quy định chế độ công tác phíFile đính kèm​:ttcongtaphi new.docnq-38-ctphi new.DOC
5kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 39/2005, thu phí tỉnh lộ 1609/11/2006​Thu phí tỉnh lộ 16kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 39/2005, thu phí tỉnh lộ 16 Thu phí tỉnh lộ 16File đính kèm​:nq39-thuphi new.DOCpanthuphitlo-16 new.docttphitlo-16 new.doc
6kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 40/2005, quy định các khoản chi họat động HĐND09/11/2006Các khỏan chi hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2004-2009kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 40/2005, quy định các khoản chi họat động HĐNDCác khỏan chi hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2004-2009File đính kèm:nq-40-chi-hdnd new.DOCttchihdnd new.DOCqdchihdnd new.DOC