Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tìm Kiếm

Từ Khóa
Thể Loại Văn Bản
Đơn Vị Ban Hành
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Văn bản pháp quy, hành chính (28 văn bản)

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1(01) Nghị quyết số 208/NQ-HĐND06/12/2019​Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh Đồng Nai năm 2020 File đính kèm: nq-208-2019-1.PDF
2(02) Nghị quyết số 207/NQ-HĐND06/12/2019  ​Nghị quyết về thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh Đồng Nai năm 2020 File đính kèm: nq-207-2019-2.pdf
3(03) Nghị quyết số 206/NQ-HĐND06/12/2019  ​Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX File đính kèm: nq-206-2019-1.PDF
4(04) Nghị quyết số 205/NQ-HĐND06/12/2019​Nghị quyết về việc điều chỉnh, sáp nhập, thành lập ấp, khu phố thuộc huyện Định Quán, huyện Thống Nhất và thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai File đính kèm: nq-205-2019-1.pdf
5(05) Nghị quyết số 204/2019/NQ-HĐND06/12/2019  ​Nghị quyết ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: nq-204-2019-1.pdf  
6(06) Nghị quyết số 203/NQ-HĐND06/12/2019​Nghị quyết phê duyệt tổng biên chế, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020 File đính kèm: nq-203-2019-1.pdf
7(07) Nghị quyết số 202/2019/NQ-HĐND06/12/2019​Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 File đính kèm: nq-202-2019-1.pdf
8(08) Nghị quyết số 201/NQ-HĐND06/12/2019​Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: nq-201-2019-1.pdf
9(09) Nghị quyết số 200/2019/NQ-HĐND06/12/2019  ​Nghị quyết Quy định về việc hỗ trợ chi phí sử dụng hạ tầng, chi phí thuê nhà xưởng tại các khu, cụm công nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025 File đính kèm: nq-200-2019-1.pdf  
10(10) Nghị quyết số 199/NQ-HĐND06/12/2019Nghị quyết thống nhất chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sản xuất thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Tân phú quản lý sang mục đích đất thương mại dịch vụ để thực hiện Dự án du lịch sinh thái môi trường tại huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai File đính kèm: nq-199-2019-1.pdf
11(11) Nghị quyết số 198/2019/NQ-HĐND06/12/2019Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết ki​ệm nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: nq-198-2019-1.pdf
12(12) Nghị quyết số 197/2019/NQ-HĐND06/12/2019​Nghị quyết thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: nq-197-2019-1.pdf
13(13) Nghị quyết số 196/2019/NQ-HĐND06/12/2019Nghị quyết về việc thông qua Danh mục các dự án thu hồi đất; các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và các dự án điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: nq-196-2019-1.pdf
14(14) Nghị quyết số 195/NQ-HĐND06/12/2019Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 File đính kèm: nq-195-2019-1.pdf  
15(15) Nghị quyết số 194/2019/NQ-HĐND06/12/2019​Nghị quyết sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 và chủ trương đầu tư một số dự án. File đính kèm: nq-194-2019-1.pdf
16(16) Nghị quyết số 193/NQ-HĐND06/12/2019  ​Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: nq-193-2019-1.pdf  
17(17) Nghị quyết số 192/NQ-HĐND06/12/2019  ​Nghị quyết giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2020 File đính kèm: nq-192-2019-1.pdf
18(18) Nghị quyết số 191/NQ-HĐND06/12/2019​Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2019 (đợt 2) File đính kèm: nq-191-2019-1.pdf
19(19) Nghị quyết số 190/NQ-HĐND06/12/2019​Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018 File đính kèm: nq-190-2019-1.pdf  
20(20) Nghị quyết số 189/2019/NQ-HĐND06/12/2019​Nghị quyết Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: nq-189-2019-1.pdf
12