Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tìm Kiếm

Từ Khóa
Thể Loại Văn Bản
Đơn Vị Ban Hành
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Văn bản pháp quy, hành chính (24 văn bản)

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1(01) Nghị quyết số 105/NQ-HĐND08/12/2017​Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2018 File đính kèm: nq-105-2017-1.PDF
2(02) Nghị quyết số 104/2017/NQ-HĐND 08/12/2017​Nghị quyết số 104/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2018 File đính kèm: nq-104-2017-1.PDF
3(03) Nghị quyết số 103/2017/NQ-HĐND08/12/2017​Nghị quyết số 103/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX File đính kèm: nq-103-2017-1.PDF
4(04) Nghị quyết số 102/2017/NQ-HĐND 08/12/2017​Nghị quyết số 102/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 quy định về lệ phí cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: nq-102-2017-1.PDF
5(05) Nghị quyết số 101/2017/NQ-HĐND 08/12/2017​Nghị quyết số 101/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 quy định việc hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ tư thục ở khu vực có nhiều công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 File đính kèm: nq-101-2017-1.PDF
6(06) Nghị quyết số 100/2017/NQ-HĐND08/12/2017​Nghị quyết số 100/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 quy định về phí thư viện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: nq-100-2017-1.PDF
7(07) Nghị quyết 99/2017/NQ-HĐND08/12/2017​Nghị quyết 99/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 quy định về Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: nq-99-2017-1.PDF
8(08) Nghị quyết số 98/2017/NQ-HĐND 08/12/2017​Nghị quyết số 98/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 quy định về phí tham q​​uan danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: nq-98-2017-1.PDF
9(09) Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND 08/12/2017​Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 bãi bỏ một số nghị quyết thuộc lĩnh vực phí, lệ phí của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai File đính kèm: nq-97-2017-1.PDF
10(10) Nghị quyết số 96/2017/NQ-HĐND 08/12/2017​Nghị quyết số 96/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: nq-96-2017-1.PDF
11(11) Nghị quyết số 95/NQ-HĐND08/12/2017​Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về phê duyệt tổng biên chế, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018 File đính kèm: nq-95-2017-1.PDF
12(12) Nghị quyết số 94/2017/NQ-HĐND08/12/2017​Nghị quyết số 94/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 189/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 File đính kèm: nq-94-2017-1.PDF
13(13) Nghị quyết số 93/2017/NQ-HĐND08/12/2017​Nghị quyết số 93/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 quy định về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, rừng giống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: nq-93-2017-1.PDF
14(14) Nghị quyết số 92/2017/NQ-HĐND 08/12/2017​Nghị quyết số 92/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về việc thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướ​ng đến năm 2030. File đính kèm: nq-92-2017-1.PDF
15(15) Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND08/12/2017​Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2018 tỉnh Đồng Nai File đính kèm: nq-91-2017-1.PDF
16(16) Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND08/12/2017​Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 quy định mức chi chế độ c​ông tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: nq-90-2017-1.PDF
17(17) Nghị quyết số 89/2017/NQ-HĐND08/12/2017​Nghị quyết số 89/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017-2020. File đính kèm: nq-89-2017-1.PDF
18(18) Nghị quyết số 88/2017/NQ-HĐND08/12/2017​Nghị quyết số 88/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: nq-88-2017-1.PDF
19(19) Nghị quyết số 87/NQ-HĐND08/12/2017​Nghị quy​ết số 87/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017 và kế hoạch đầu tư công năm 2018. File đính kèm: nq-87-2017-2.PDF
20(20) Nghị quyết số 86/NQ-HĐND08/12/2017​Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2018. File đính kèm: nq-86-2017-1.PDF
12