Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

Nghị quyết số 189/2010/NQ-HĐND về giao chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn thưởng vướt thu ngân sách năm 2009; giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011./

Số/ký hiệu Nghị quyết số 189/2010/NQ-HĐND về giao chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn thưởng vướt thu ngân sách năm 2009; giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011./
Trích yếu
Nghị quyết số 189/2010/NQ-HĐND về giao chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn thưởng vướt thu ngân sách năm 2009; giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011./

File đính kèm
Ngày ban hành 28/12/2010
Người ký
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp thứ 21