Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

Nghị quyết số 188/2010/NQ-HĐND ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2010 về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 5 năm 2011-2015./

Số/ký hiệu Nghị quyết số 188/2010/NQ-HĐND ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2010 về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 5 năm 2011-2015./
Trích yếu
Nghị quyết số 188/2010/NQ-HĐND ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2010 về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 5 năm 2011-2015./

File đính kèm
Ngày ban hành 28/12/2010
Người ký
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp thứ 21