Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

Kỳ họp thứ 8, Nghị quyết số 72/NQ-HĐND

Số/ký hiệu Kỳ họp thứ 8, Nghị quyết số 72/NQ-HĐND
Trích yếu
Về điều chỉnh bổ sung QH thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản.Kỳ họp thứ 8, Nghị quyết số 72/NQ-HĐND
Về điều chỉnh bổ sung QH thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản.
File đính kèm
Ngày ban hành 24/07/2006
Người ký
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp 8 (2004-2010)