Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

Kỳ họp thứ 8, Nghị quyết số 74/2006/NQ-HĐND

Số/ký hiệu Kỳ họp thứ 8, Nghị quyết số 74/2006/NQ-HĐND
Trích yếu
Thông qua biên chế hành chính sự nghiệp năm 2007Kỳ họp thứ 8, Nghị quyết số 74/2006/NQ-HĐND
Thông qua biên chế hành chính sự nghiệp năm 2007
File đính kèm
Ngày ban hành 26/07/2006
Người ký
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp 8 (2004-2010)