Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

Báo cáo đánh giá về tổ chức và kết quả hoạt động của UBND các cấp nhiệm kỳ 2004-2011.

Số/ký hiệu Báo cáo đánh giá về tổ chức và kết quả hoạt động của UBND các cấp nhiệm kỳ 2004-2011.
Trích yếu
Báo cáo đánh giá về tổ chức và kết quả hoạt động của UBND các cấp nhiệm kỳ 2004-2011.

File đính kèm
Ngày ban hành 01/04/2011
Người ký
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp thứ 22