Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

Nghị quyết số 192/2010/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu- chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai 06 tháng cuối năm 2010; xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn , chi ngân sách địa phương, phân bổ chi...

Số/ký hiệu Nghị quyết số 192/2010/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu- chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai 06 tháng cuối năm 2010; xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn , chi ngân sách địa phương, phân bổ chi...
Trích yếu
Nghị quyết số 192/2010/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu- chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai 06 tháng cuối năm 2010; xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn , chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng nai năm 2011.

File đính kèm
Ngày ban hành 28/12/2010
Người ký
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp thứ 21