Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

Nghị quyết số 196/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 về quy hoạch tham dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng nai giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020./

Số/ký hiệu Nghị quyết số 196/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 về quy hoạch tham dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng nai giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020./
Trích yếu
Nghị quyết số 196/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 về quy hoạch tham dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng nai giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020./

File đính kèm
Ngày ban hành 28/12/2010
Người ký
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp thứ 21