Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

Nghị quyết số 157/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp thầm quyền, trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai./

Số/ký hiệu Nghị quyết số 157/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp thầm quyền, trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai./
Trích yếu
Nghị quyết số 157/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp thầm quyền, trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai./

File đính kèm
Ngày ban hành 18/12/2009
Người ký
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp thứ 18