Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

Nghị quyết số 171/NQ-HĐND về việc công bố danh muc dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đấu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./

Số/ký hiệu Nghị quyết số 171/NQ-HĐND về việc công bố danh muc dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đấu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./
Trích yếu
Nghị quyết số 171/NQ-HĐND về việc công bố danh muc dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đấu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./

File đính kèm
Ngày ban hành 02/11/2010
Người ký
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp thứ 19