Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2010 về việc bổ sung một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cưới năm 2010./

Số/ký hiệu Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2010 về việc bổ sung một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cưới năm 2010./
Trích yếu
Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2010 về việc bổ sung một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cưới năm 2010./

File đính kèm
Ngày ban hành 02/11/2010
Người ký
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp thứ 19