Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

Nghị quyết số 199/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 về quy định tạm thời chế độ hỗ trợ đối với những cán bộ hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn vá ấp (khu phố) từ ngân sách địa phương.

Số/ký hiệu Nghị quyết số 199/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 về quy định tạm thời chế độ hỗ trợ đối với những cán bộ hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn vá ấp (khu phố) từ ngân sách địa phương.
Trích yếu
Nghị quyết số 199/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 về quy định tạm thời chế độ hỗ trợ đối với những cán bộ hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn vá ấp (khu phố) từ ngân sách địa phương.

File đính kèm
Ngày ban hành 28/12/2010
Người ký
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp thứ 21