Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

Nghị quyết số 200/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 về hỗ trợ phát triển sản xya61t, sơ chế, tiêu thu rau, quả an toàn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2011 đến năm 2015./

Số/ký hiệu Nghị quyết số 200/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 về hỗ trợ phát triển sản xya61t, sơ chế, tiêu thu rau, quả an toàn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2011 đến năm 2015./
Trích yếu


Nghị quyết số 200/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 về hỗ trợ phát triển sản xya61t, sơ chế, tiêu thu rau, quả an toàn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2011 đến năm 2015./File đính kèm
Ngày ban hành 28/12/2010
Người ký
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp thứ 21