Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

Nghị quyết số 202/2010/NQ-HĐND ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2010 về chế độ, định mức ngày công lao động và số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Dân quân thường trực cấp xã và Khu , ấp độ trưởng trên địa bàn tỉ...

Số/ký hiệu Nghị quyết số 202/2010/NQ-HĐND ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2010 về chế độ, định mức ngày công lao động và số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Dân quân thường trực cấp xã và Khu , ấp độ trưởng trên địa bàn tỉ...
Trích yếu
Nghị quyết số 202/2010/NQ-HĐND ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2010 về chế độ, định mức ngày công lao động và số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Dân quân thường trực cấp xã và Khu , ấp độ trưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn từ năm 2011-2015.

File đính kèm
Ngày ban hành 28/12/2010
Người ký
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp thứ 21