Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ban hành ngày 02 tháng 7 năm 2010 về xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai , Khóa VII./

Số/ký hiệu Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ban hành ngày 02 tháng 7 năm 2010 về xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai , Khóa VII./
Trích yếu

Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ban hành ngày 02 tháng 7 năm 2010 về xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai , Khóa VII./


File đính kèm
Ngày ban hành 02/11/2010
Người ký
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp thứ 19