Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

(02) Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND

Số/ký hiệu (02) Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND
Trích yếu

​Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2011 về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước; Bổ sung dự toán thu ngân sách cấp tỉnh, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2011./

Ngày ban hành 15/07/2011
Người ký Trần Văn Tư
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp thứ 2 (Nhiệm kỳ 2011-2016)
NQ-14 DIEU CHINH DU TOAN THU NGAN SACH NHA NUOC BO SUNG DU TOAN THU NGAN SACH CAP TINH CHI NGAN SACH DIA PHUONG.pdf