Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

(03) Nghị quyết 13/2011/NQ-HĐND

Số/ký hiệu (03) Nghị quyết 13/2011/NQ-HĐND
Trích yếu

Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2011 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011

 

Ngày ban hành 15/07/2011
Người ký Trần Văn Tư
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp thứ 2 (Nhiệm kỳ 2011-2016)
NQ-13 VE VIEC DIEU CHINH BO SUNG KE HOACH DAU TU VA XAY DUNG NAM 2011.pdf