Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

(04) Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND

Số/ký hiệu (04) Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND
Trích yếu

Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2011 về vuệc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 và bổ sung một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2011./

Ngày ban hành 15/07/2011
Người ký Trần Văn Tư
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp thứ 2 (Nhiệm kỳ 2011-2016)
NQ-12 DIEU CHINH MOT SO CHI TIEU KE HOACH VA BO SUNG MOT SO GIAI PHAP CHU YEU.pdf