Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

(10) Nghị quyết 18/NQ-HĐND

Số/ký hiệu (10) Nghị quyết 18/NQ-HĐND
Trích yếu

Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 về điều chỉnh quyết toán nhà nước năm 2009 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 

Ngày ban hành 06/12/2011
Người ký Trần Văn Tư
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp thứ 3 (Nhiệm kỳ 2011-2016)
NQ 18- DIEU CHINH QUYET TOAN NGAN SACH NHA NUOC NAM 2009 VA PHE CHUAN QUYET TOAN NGAN SACH NHA NUOC NAM 2010.pdf