Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

(03) Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND

Số/ký hiệu (03) Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND
Trích yếu

Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 về hủy bỏ, thay thế một phần của nghị quyết số 158/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh xây dựng trường trung học phổ thông trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tinh Đồng Nai giai đoạn 2010-2015./

Ngày ban hành 06/12/2011
Người ký Trần Văn Tư
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp thứ 3 (Nhiệm kỳ 2011-2016)
NQ 25- HUY BO THAY THE MOT PHAN CUA NQ 158-2009-NQ-HDND CUA HDND TINH.pdf