Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

(13) Nghị quyết 56/2012/NQ-HĐND

Số/ký hiệu (13) Nghị quyết 56/2012/NQ-HĐND
Trích yếu

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 15/2004/NQ-HĐND ngày 16/7/2004 ​của HĐND tỉnh về thông qua Đề án phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh thải sinh hoạt

Ngày ban hành 06/12/2012
Người ký Trần Văn Tư
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp thứ 5 (Nhiệm kỳ 2011-2016)
NQ56.pdf