Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 20/2004 về chấm dứt hiệu lực các NQ HĐND Khóa V, khóa VI

Số/ký hiệu kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 20/2004 về chấm dứt hiệu lực các NQ HĐND Khóa V, khóa VI
Trích yếu

​kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 20/2004 về chấm dứt hiệu lực các NQ HĐND Khóa V, khóa VI

File đính kèm​:

nq-20 new.DOCnq-20 new.DOC

Ngày ban hành 09/11/2006
Người ký
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp 2 (2004-2010)