Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

Nghị quyết 26/2004, giao vốn XDCB 2005

Số/ký hiệu Nghị quyết 26/2004, giao vốn XDCB 2005
Trích yếu

Nghị quyết 26/2004, giao vốn XDCB 2005​

File đính kèm:

nq26giaovonxdcb new.docnq26giaovonxdcb new.doc

Ngày ban hành 14/11/2006
Người ký
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp 3 (2004-2010)