Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

Nghị quyết số 32/2004, cơ cấu cơ quan chuyên môn theo NĐ 171

Số/ký hiệu Nghị quyết số 32/2004, cơ cấu cơ quan chuyên môn theo NĐ 171
Trích yếu

Nghị quyết số 32/2004, cơ cấu cơ quan chuyên môn theo NĐ 171

File đính kèm​:
Ngày ban hành 14/11/2006
Người ký
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp 3 (2004-2010)