Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 51/2005 về phát triển nguồn nhân lực

Số/ký hiệu Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 51/2005 về phát triển nguồn nhân lực
Trích yếu

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 51/2005 về phát triển nguồn nhân lực

File đính kèm​:

nqso-51-ngunnhanluc new.docnqso-51-ngunnhanluc new.doc

ttnguonnhanluc new.docttnguonnhanluc new.doc
deanptnhanluc new.docdeanptnhanluc new.doc

Ngày ban hành 30/10/2006
Người ký
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp 5 (2004-2010)