Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 57/2005 về dự toán ngân sách năm 2006

Số/ký hiệu Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 57/2005 về dự toán ngân sách năm 2006
Trích yếu

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 57/2005 về dự toán ngân sách năm 2006

File đính kèm​:

NQ57.pdfNQ57.pdf
baocaothuchi05dt2006 new.docbaocaothuchi05dt2006 new.doc
totringdutoannam06 new.doctotringdutoannam06 new.doc
baocaothamtradtoan new.docbaocaothamtradtoan new.doc

Ngày ban hành 11/08/2006
Người ký
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp 6 (2004-2010)