Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 58/2005 về việc Phê chuẩn quyết toán năm 2004

Số/ký hiệu Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 58/2005 về việc Phê chuẩn quyết toán năm 2004
Trích yếu

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 58/2005 về việc Phê chuẩn quyết toán năm 2004​

File đính kèm:

NQ 58 new.docNQ 58 new.doc

Bcaothamtraqtoan-2004 new.docBcaothamtraqtoan-2004 new.doc
totrinhqtoan-2004 new.doctotrinhqtoan-2004 new.doc

Ngày ban hành 11/08/2006
Người ký
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp 6 (2004-2010)