Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 59/2005 về việc Giao chỉ tiêu KH vốn đầu tư năm 2006

Số/ký hiệu Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 59/2005 về việc Giao chỉ tiêu KH vốn đầu tư năm 2006
Trích yếu

​Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 59/2005 về việc Giao chỉ tiêu KH vốn đầu tư năm 2006

File đính kèm​:

NQ 59 giao von dau tu new.docNQ 59 giao von dau tu new.doc

thamtraxdcb-2006 new.docthamtraxdcb-2006 new.doc
totrinhvondtu--2006 new.doctotrinhvondtu--2006 new.doc

Ngày ban hành 11/08/2006
Người ký
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp 6 (2004-2010)