Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

(17) ​Nghị quyết 155/NQ-HĐND

Số/ký hiệu (17) ​Nghị quyết 155/NQ-HĐND
Trích yếu

Nghị quyết số 155/NQ-HĐND ngày 14/7/2015 về việc xác nhận miễn nhiệm Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

NQ 155.PDFNQ 155.PDF

Ngày ban hành 16/07/2015
Người ký Trần Văn Tư
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp thứ 14 (Nhiệm kỳ 2011 -2016)