Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

(10) ​Nghị quyết 162/2015/NQ-HĐND

Số/ký hiệu (10) ​Nghị quyết 162/2015/NQ-HĐND
Trích yếu

Nghị quyết số 162/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 và Biểu mức thu phí tại Nghị quyết số 118/201​4/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh Đồng Nai về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

NQ 162.PDFNQ 162.PDF

Ngày ban hành 16/07/2015
Người ký Trần Văn Tư
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp thứ 14 (Nhiệm kỳ 2011 -2016)