Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

(17) Nghị quyết số 89/2017/NQ-HĐND

Số/ký hiệu (17) Nghị quyết số 89/2017/NQ-HĐND
Trích yếu

​Nghị quyết số 89/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017-2020.

File đính kèm: nq-89-2017-1.PDFnq-89-2017-1.PDF

Ngày ban hành 08/12/2017
Người ký Nguyễn Phú Cường
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp thứ 5 (Nhiệm kỳ 2016 -2021)