Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tìm Kiếm

Từ Khóa
Thể Loại Văn Bản
Đơn Vị Ban Hành
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Văn bản pháp quy, hành chính (11 văn bản)

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1(01) Nghị quyết 134/2014/NQ-HĐND27/09/2014​Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND ngày 27/9/2014 về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 nq-134-2014-1.PDF
2(02) Nghị quyết 133/2014/NQ-HĐND27/09/2014​Nghị quyết số 133/2014/NQ-HĐND ngày 27/9/2014 về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 nq-133-2014-1.PDF
3(03) Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND27/09/2014​Nghị quyết số 132/2014/NQ-HĐND ngày 27/9/2014 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 nq-132-2014-1.PDF
4(04) Nghị quyết 131/2014/NQ-HĐND27/09/2014​Nghị quyết số 131/2014/NQ-HĐND ngày 27/9/2014 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 nq-131-2014-1.PDF
5(05) Nghị quyết 130/2014/NQ-HĐND27/09/2014​Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND ngày 27/9/2014 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai (phụ trách tài chính) khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 nq-130-2014-1.PDF
6(06) Nghị quyết 129/2014/NQ-HĐND27/09/2014​Nghị quyết số 129/2014/NQ-HĐND ngày 26/9/2014 về một số quy định đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nq-129-2014-1.PDF
7(07) Nghị quyết 128/2014/NQ-HĐND27/09/2014​Nghị quyết số 128/2014/NQ-HĐND ngày 26/9/2014 về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất từ ngày 01/7/2014 đến ngày 31/12/2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. nq-128-2014-1.PDF
8(08) Nghị quyết 127/2014/NQ-HĐND27/09/2014​Nghị quyết số 127/2014/NQ-HĐND ngày 26/9/2014 về việc quy định mức thù lao hàng tháng và một số chế độ hỗ trợ đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. nq-127-2014-1.PDF
9(09) Nghị quyết 126/2014/NQ-HĐND27/09/2014​Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND ngày 26/9/2014 về chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo và chính sách hỗ trợ đối với hộ mới thoát nghèo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 – 2020. nq-126-2014-1.PDF
10(10) Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND27/09/2014​Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND ngày 26/9/2014 về việc sửa đổi Điểm b, Khoản 7, Điều 1 Nghị quyết số 71/2013/NQ-HĐND ngày 07/3/2013 của HĐND tỉnh về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và bổ sung Nghị quyết số 191/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô giữa ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014, giai đoạn 2014 – 2015. nq-125-2014-1.PDF
11(11) Nghị quyết 124/2014/NQ-HĐND27/09/2014​Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND ngày 26/9/2014 về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chức mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Đồng Nai thực hiện. nq-124-2014-1.PDF