Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tìm Kiếm

Từ Khóa

Thể Loại Thủ Tục

Cơ Quan Thực Hiện

Thủ tục hành chính (4 thủ tục)

STTTên thủ tụcThẩm quyền giải quyếtLĩnh vực
1Thủ tục tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo (mức 1)Sở Xây dựng Đồng NaiLĩnh vực Giải quyết khiếu nại
2Thủ tục cấp giấy chứng chỉ định giá, môi giới bất động sản cho cá nhân (cấp mới) (mức 2)Sở Xây dựng Đồng NaiLĩnh vực Kinh doanh bất động sản
3Thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch (mức 1)Sở Xây dựng Đồng NaiLĩnh vực Quy hoạch xây dựng
4Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề cho kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng (mức 2)Sở Xây dựng Đồng NaiLịnh vực Xây dựng