Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Thông báo

Thành lập đoàn giám sát về kết quả thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh

Đăng ngày: 06/11/2017
Tiêu đề thông báo:Thành lập đoàn giám sát về kết quả thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh
Nội dung thông báo:

Thành lập đoàn giám sát về kết quả thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh​

File đính kèm: qd2-10-2020-1.pdfqd2-10-2020-1.pdf

Ngày bắt đầu:06-05-2020
Ngày kết thúc: