Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Thông báo

Thông báo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 16 - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng ngày: 28/05/2020
Tiêu đề thông báo:Thông báo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 16 - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Nội dung thông báo:
 

​Thông báo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 16 - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021:

File đính kèm: TB NOI DUNG CHUONG TRINH KH 16.pdfTB NOI DUNG CHUONG TRINH KH 16.pdf

Ngày bắt đầu:28-05-2020
Ngày kết thúc: