Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Hỏi Đáp

Hành chính công CS bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi NN thu hồi đất

Để phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII sẽ diễn ra vào ngày 20.5.2007, trang thông tin HĐND tỉnh Đồng Nai xin giới thiệu một số nội dung của luật bầu cử, trong đó tập trung vào một số nội dung thường nảy sinh vướng mắc khi tổ chức thực hiện
 
Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ thưởng di dời và tái định cư
 
Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND quy định mức chi cho tổ vận động trong công tác bồi thường, giải tỏa
 
Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND quy định trình tự, thủ tục, chính sách và tiêu chuẩn tái định cư
 
Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND quy định trình tự, thủ tục bồi thường hỗ trợ và tái định cư
 
Hướng dẫn việc thành lập Ban HĐND cấp xã
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: